Skip to content

Je kunt je alleen via de daarvoor bestemde knop in AFAS Insite aan- of afmelden bij de vereniging.
Ga hiervoor naar je Persoonlijke gegevens en klik op “Word ook lid van de PV”.

PVAFAS

In YouForce nog aan- of afmelden bij de Personeelsvereniging?
Ga hiervoor in YouForce naar het tabblad “aanvragen -en wijzigingen” onder Self Service en klik op “Contributie PV en/of voorz.fonds”.

pvaan-afmelden

Wil je je afmelden voor de Personeelsvereniging, gebruik dan ook de daarvoor bestemde knop in YouForce, daarmee stopt namelijk ook je contributie.

Wil je ook als je met pensioen gaat lid blijven van de Personeelsvereniging?
Dan kun je gebruik maken van het continueringsformulier Klik hier voor dit formulier.

Heb je vragen over de formulieren of de procedure, neem dan contact op via personeelsvereniging@heerlen.nl 

Het huishoudelijk reglement kun je hier raadplegen

Persoonsgegevens worden door de gemeente Heerlen verstrekt aan de PV.

De gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie. Op deze manier kan het bestuur de leden informeren over activiteiten en om in geval van situaties zoals beschreven in artikel 14 en artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement PV gemeente Heerlen te kunnen benaderen (zoals o.a. in geval van langdurige ziekte of feestelijke gebeurtenissen).

Na uitgebreid overleg met de Privacy-officer, de manager team P&O en de salarisadministratie is afgesproken om voortaan de persoonsgegevens van de leden van de PV te verstrekken aan de PV.

Vanwege de privacy wetgeving was hier een aantal jaar geleden mee gestopt. Uit onderzoek door de Privacy-officer is naar voren gekomen dat het wel mogelijk is om de gegevens weer te verstrekken. Dit op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

Dat betekent dat de PV elk kwartaal een overzicht ontvangt van de persoonsgegevens van haar leden. De persoonsgegevens betreffen: naam, adres, emailadres, geboortedatum, datum in dienst, datum uit dienst, jubileadata.

Het up to date houden van ieders persoonlijke gegevens, zoals adres en dergelijke loopt via Youforce. Dus aan iedereen het verzoek om dit ook goed bij te houden.

De gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd.